Administrare

  Pentru exercitarea functiilor sale si desfasurarea activitatii eficiente in elaborarea documentatiei de proiect Institutul este compus din urmatoarele subdiviziuni:

 • - administratia,
 • - sectia plan general,
 • - sectia arhitectura si constructii,
 • - sectia retele termice, ventilare si gazificare,
 • - sectia retele apa si canalizare,
 • - sectia retele electrice( echipament electric, automatica si telecomunicatii),
 • - sectia devize,
 • - sectia prospectiuni inginero- geodezice, si sectii cu destinatie auxiliara:
 • - contabiliatatea,
 • - sectia administrare si resurse umane ( inclusiv arhiva, biblioteca tehnica),
 • - biroul perfectarea documentiei tehnice,
 • - sectia deservirea gospodareasca, garaj.