Istoric

  Intreprinderea Municipala Institutul Municipal de Proiectari "Chisinauproiect" este persoana juridica, care activeaza pe principii de autogestiune si autofinantare.   Institutul este investit cu functii teritoriale municipale si executa lucrari de proiectare (productie tehnico-stiintifica), in special, necesare pentru satisfacerea cerintelor municipiului Chisinau.   A fost fondat la 01 ianuarie 1975 prin hotarÔrea Comitetului executiv al sovietului orasanesc Chisinau nr.441 din 30.12.1974, in temeiul hotarÔrii Sovietului Ministrilor al R.S.S. Moldovenesti nr. 220 din 18.06.1974.   Institutul de proiectari "Chisinauproiect" a fost reorganizat prin transformare in Intreprinderea Municipala Institutul Municipal de Proiectari "Chisinauproiect" si aprobat Statutul Intreprinderii Municipale prin dispozitia Primarului General al municipiului Chisinau nr.16-d din 19.01.2000.
  Pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu cadrul legislativ si normativ, Institutul detine Licenta in domeniul proiectarii pentru toate categoriile de constructii, urbanism, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, restaurari seria A MMII Nr.026563 din 21.11.2007. De asemenea, Institutul dispune de licenta si pentru indeplinirea lucrarilor topografice, in sectia prospectiuni inginero- geodezice. Actualmente Institutul dispune de suportul topografic pentru municipiul Chisinau ( zona urbana) in sc: 1:2000 si 1:5000, necesare pentru elaborarea documentatiei urbanistice.
  In cadrul Institutului activeaza 210 angajati. Dintre care 154 cu studii superioare, 32 cu studii medii speciale, 24 muncitori, 165 proiectanti.
  In ajutorul proiectantilor functioneaza biroul perfectarea si documentarea tehnica, dotata cu tehnica de imprimare, multiplicare (toate formatele A0¸A4), copertare, laminare si completare a proiectelor.    Pentru documentarea normativa a proiectelor in institut activeaza biblioteca tehnica, arhiva proiectelor elaborate si de tip, unde se afla toata documentatia normativa, legi, regulamente si alte acte normative, necesare procesului de proiectari in constructie.
   Institutul dispunde suplimentar de incaperi pentru organizarea sedintelor tehnice, sali speciale pentru elaborarea si expunerea materialelor demontationale.
  Pe parcursul a celor 35 ani de activitate, Institutul a elaborat documentatie de proiect si deviz la circa 3400 obiective, printre care: obiective de menire sociala, culturala, case de locuit, gradinite, scoli, blocuri de studii, blocuri administrative, magazine, centre comerciale, piete agricole, cafenele, policlinici, spitale, centrale telefonice, substatii de transformatoare, statii de distributie a energiei electrice, linii de troleibuze, rezervoare statii de pompare a apei, instalatii de epurare a apei, instalatii de captare a apei din izvoarele subterane si altele.   Institutul a fost principalul elaborator al Planului General al orasului Chisinau (elaborat in 1989) si a suburbiilor lui, de asemenea, este elaboratorul tuturor retelelor magistrale ingineresti ale orasului si a suburbiilor lui: retelele de alimentare cu: apa si canalizare; energie electrica si de contact; energie termica, retelelor de transport si drumuri.
   Institutul detine o experienta in domeniul explorarii, cercetarii obiectivelor de menire social-locativa si expertizei starii fizice a cladirilor in urma cutremurelor de pamint, in urma alunecarilor de teren si a exploziilor organizate. Institutul participa activ la lichidarea consecintelor, ce tin de situatii exceptionale in municipiului Chisinau.
   In scopul executarii calitative a desenelor tehnice, efectuarii controlului nivelului tehnic al solutiilor de proiect aplicate, cit si, conducerea procesului de proiectare (de la proiectul de executie pina la receptia finala a obiectivului) cu respectarea prevederior Legislatiei Republicii Moldova, actelor normative in domeniul proiectarii constructiilor, specialistii Institutului se supun atestarii tehnico- profesionale o data in cinci ani. Atestarea specialistilor cu activitati in proiectarea constructiilor este efectuata de Organul national de dirijare in constructii - Ministerul constructiilor si dezvoltarii teritoriului al Republicii Moldova.
   Pe parcursul anilor se promoveaza o politica de confirmare a imaginii Institutului prin realizarea schimbului de experienta in domeniul proiectarii obiectelor arhitecturale de imortanta istorica pe plan national, a obiectelor ce tin de elaborarea schemelor de transport in municipiu, drumurilor si magistralelor, podurilor si tunelurilor. Deaceia avem relatii de colaborare cu Institutiile de proiectari din or. Kiev "Kievproiect", din St. Peterburg, din Bucuresti.