Servicii

   Licenta Institutului prevede prestarea serviciilor in domeniul proiectarii pentru toate categoriile de constructii, urbanism, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, restaurari seria A MMII Nr.026563 din 21.11.2007 si Licenta in activitatea topogeodezica si cartografica seria A MMII Nr. 027552 din 10.03.2008.
Institutul este investit cu functii teritoriale municipale si executa lucrari de proiectare (productie tehnico-stiintifica), in special, necesare pentru municipiul Chisinau, cit si pentru alte localitati din republica, si anume:

 • - lucrarile de proiectare a planurilor urbanistice si de sistematizare a localitatilor urbane si rurale;
 • - elaborarea proiectelor de sistematizare detaliata a cartierelor si microcartierelor locative, strazilor si magistralelor, proiectelor planurilor urbanistice generale si zonale, planurilor de amenajare a teritoriului;
 • - elaborarea documentatiei de proiectare si deviz a obiectivelor locative, de menire social-culturala, obiectivelor din domeniul ocrotirii sanatatii, industriale si agrozootehnice;
 • - elaborarea fundamentarilor tehnico-economice privind amplasarea si dezvoltarea obiectivelor locative si de menire sociala in localitatile urbane si rurale, elaborarea directiilor tehnice de baza privind proiectarea edificiilor si constructiilor;
 • - elaborarea proiectelor individuale si experimentale ale obiectivelor locative, de menire social-culturala, a cartierelor si microcartierelor locative;
 • - elaborarea proiectelor constructiilor rutiere - drumurilor si podurilor, retelelor de transport, retelelor de tractiune (linii de troleibuze) constructiilor hidrotehnice, constructiilor metalice speciale;
 • - elaborarea proiectelor pentru instalatiile aferente:

  • a) instalatiilor si retelelor de alimentare cu apa si canalizare - sisteme interioare, retele exterioare, instalatii de epurare;
  • b) retelelor si instalatiilor de alimentare cu gaze - instalatii si retele cu presiune joasa si medie, instalatii si retele cu presiune inalta, sisteme si instalatii de stocare si alimentare cu gaze petroliere lichefiate;
  • c) instalatiilor de incalzire, ventilatie si climatizare - sisteme interioare, retele exterioare si centrale termice, surse de caldura primara;
  • d) instalatiilor electrice - retele de inalta tensiune, transformatoare, retele de joasa tensiune, echipament electric, retele de tractiune;
  • e) instalatiilor de automatizare;
  • f) instalatiilor de protectie contra incendiului, intruziunilor din exterior, anticoroziva a retelelor subterane;
  • g) instalatiilor si retelelor de telecomunicatii.

 • - participarea la elaborarea conditiilor tehnice republicane, indicatiilor si recomandarilor privind proiectarea si constructia obiectelor;
 • - organizarea ajutorului tehnic, informatiei si consultatiilor pentru institutii si beneficiari in problemele privind proiectarea si constructia edificiilor locative si de menire sociala;
 • - efectuarea lucrarilor de prospectiuni topografo-geodezice;
 • - efectuarea expertizei si prezentarea concluziilor tehnice asupra proiectelor executate de catre alte institutii de proiectare la cererea instantelor ierarhic superioare si efectuarea expertizei starii tehnice a cladirilor existente industriale si civile;
 • - elaborarea proiectelor de consolidare a cladirilor existente industriale si civile;
 • - elaborarea documentatiei privind protectia mediului;
 • - cordonarea diverselor proiecte, elaborate de alte institutii de proiectare, care activeaza pe teritoriul municipiului Chisinau;
 • - organizarea si petrecerea licitatiilor, concursurilor, expozitiilor.